Tetkik Yönetimi Modülü

Tetkik Yönetimi Modülü

by Altasoft

İç tetkikler, Entegre Yönetim Sistemlerinin en önemli araçlarından birisidir. Doğru bir şekilde planlanan ve uygulanan iç tetkikler, iç iletişim ile birlikte Entegre Yönetim Sistemlerinin etkinliğini artırır ve kuruluşun verimliliğine katkı sağlar.

AltaSoft’un bu modülü ile; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, raporlaması, takip edilmesi ve kapatılması aşamalarının tamamı etkin bir şekilde yönetilebilirsiniz. İç tetkikçilerin yetkinlik kriterlerini belirleyebilir ve tetkikler sonrasında tetkikçilerinizi değerlendirebilirsiniz.

•ISO 19011’e uyumlu
•Süreç, departman ve konu bazında planlama ve onaya sunma
•Tetkik kapsamına giren dokümanlar listesi oluşturma
•Tetkik tarihlerini çoklu planlama
•Tetkik tarihi değişiklik talebi alma ve onaya sunma
•Soru listesi oluşturma
•Düzeltici faaliyet başlatma (DF Modülü ile ilişkili)
•8D başlatma (8D Modülü ile ilişkili)
•Tetkik gözlemlerini kaydetme
•Görüşülen kişileri kaydetme
•Tetkik kanıtlarını ve gerekli ekleri çoklu ekleme
•İç tetkik kayıtlarını saklama
•Sistem / konu bazında tetkikçi havuzu oluşturma
•Tetkikçi adayları oluşturma
•Tetkikçi yetkinliklerini belirleme
•Tetkikçi değerlendirme
•Tetkikçi performansını izleme
•Sistem bazında ayrı yetkilendirme (isteğe bağlı)
•Kullanıcı bazlı kısıtlama (görme ve indirme)
•e-posta ile bilgilendirme
•SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
•Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
•Raporlama (İç tetkik planı, iç tetkik raporu, tetkikçi değerlendirme raporu, kullanıcı performans raporu, Sistem performans raporu, Süreç/Departman performans raporu)

Ekran Görüntüleri

Kuruluş içi gerçekleştirilen sistem tetkikleri iç tetkik modülü ile yönetilmektedir.

sistem tetkikleri altasoft üzerinden planlanıp, tetkik edilecek süreçlerin sahipleri otomatik olarak bilgilendirilebilmektedir. Tetkik planı yapılırken, tetkik tarih ve süresi, tetkik esnasında hangi dokümanların ve süreçlerin denetleneceği bilgilerin girişini yapılmaktadır. Tetkik planı oluşturulduğu ve onaylandığı anda süreç sahibi de konuyla ilgili bilgilendirilmektedir.

Tetkik öncesinde soru listeleri sisteme eklenebilmektedir. Bu sayede tetkik esnasında anlık olarak döfi başlatılabilmekte, tetkik sonrasında soru listesinin dolu hali ve gerek görüldüğünde tetkikle ilgili kanıtlar sisteme eklenerek tetkik kapatılabilmektedir.

İç tetkikleri yönet seçeneği ile daha önce gerçekleştirilen tetkiklerin raporlarına kolaylıkla ulaşabilmekte ve tüm iç tetkikler bir liste halinde de raporlanabilmektedir. İç tetkikler sonucu açılan doflerin durumları takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. İç tetkiklerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top