Kalibrasyon ve Periyodik Bakım Yönetimi Modülü

Kalibrasyon ve Periyodik Bakım Yönetimi Modülü

by Altasoft

Yapılan ölçümler ile karar vermenize etki eden ölçüm cihazlarının zamanında kalibrasyonunun sağlanması, kararların doğruluğunun sürekliliğini sağlamada önemlidir. Aynı şekilde periyodik bakıma/kontrole ihtiyaç duyan makina ve ekipmanlarınızın da zamanında
bakım/kontrol yapılması üretimin aksamaması ve kalitesi için önemlidir. Kuruluşlarda birçok ölçüm cihazının ve makine-ekipmanın kalibrasyon ve periyodik bakım/kontrolünün takip edilmesinde ve kayıtlarının doğru tutulmasında da aksamalar-hatalar yaşanmaktadır.

AltaSoft’un bu modülü ile; kuruluşunuzdaki tüm ölçüm ve periyodik bakım/kontrol gerektiren cihazlarınızı tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Cihazlarının kalibrasyon türlerini, bakım/kontrol türlerini, zamanlarını, cihaz sorumlularını, kalibrasyon/bakım sorumluları girerek kalibrasyonlarınızı/bakım/kontrollerinizi yönetebilirsiniz. Dış tedarikçi listenizi de takip edebilirsiniz.

• Cihaz türleri belirleme
• Cihaz kullanım yerleri belirleme
• Bakım türleri belirleme
• Dış tedarikçi
• Cihaz kalibrasyon (dış ve iç) ve bakım bilgilerini tanımlama
• İç kalibrasyon/bakım metodu tanımlama
• Cihaz sorumluları (cihaz sorumlusu, kalibrasyon/bakım sorumlusu) tanımlama
• Hatırlatma süreleri tanımlama
• Referans cihaz tanımlama
• Düzeltici faaliyet başlatma (DF Modülü ile ilişkili)
• Kalibrasyon bilgisi ekleme
• Periyodik bakım bilgisi ekleme
• Rapor/sertifika/ek dosya ekleme
• Kalibrasyonda/bakımda durumu tanımlama
• Bir sonraki Kalibrasyon/bakım için hatırlatma
• e-posta ile bilgilendirme
• SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
• Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
• Raporlama (Cihaz kartı, kullanıcı performans raporu, Sistem performans raporu, Süreç/Departman performans raporu)

AltaSoft Kalibrasyon modülü Kalibrasyona tabi cihazların yönetiminin sistematik olarak gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmıştır.

Öncelikle kalibrasyon sistemini yönetmesi için koordinatör belirlenmekte ve kumpas, mikrometre gibi kumpas türleri ve laboratuvar, çıktı kontrol gibi cihaz kullanım yerleri sisteme tanımlanmaktadır.

Koordinatör veya koordinatörün AltaSoft üzerinden görevlendirdiği kişiler tarafından; kuruluş kapsamındaki tüm ölçüm cihazlarının seri numaralarının satın alma tarihlerinin, ölçüm hassasiyetlerinin, nasıl ve ne sıklıkta kalibre edileceğinin ve diğer gerekli bilgilerinin sisteme girişi yapılmaktadır.

Her ölçüm cihazı için bu kayıtlar tamamlandıktan sonra ölçüm kalibrasyon takip listesi seçeneği ile cihazların kalibrasyon bilgisi ve dış laboratuvara gönderilen cihazlar için dış laboratuvar bilgileri tanımlanmakta ve cihaz raporu sisteme eklenmektedir. Kalibrasyon tarihi yaklaşan cihazlarla ilgili AltaSoft tarafından koordinatöre bildirim gönderilmektedir. Kalibrasyona tabi cihazların listesi sistem üzerinden anlık olarak güncellenmekte ve talep edildiğinde raporlanabilmektedir. Kalibrasyona tabi cihazlarınızın yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top