Hedeflerle Yönetim Modülü

Hedeflerle Yönetim Modülü

by Altasoft

Bir kuruluşun toplam performansını süreçlerinin performansı belirler. Buradan hareketle, kuruluşlar hedeflerini belirlemeli ve bu hedefleri dikkate alarak her bir süreç için performans göstergelerini (KPI) tanımlamalıdır.
AltaSoft’un hedeflerle yönetim modülü ile; bir kuruluşun hedefleri ve süreçlerinin performans göstergeleri daha hızlı ve daha kolay belirlenebilir ve yönetilebilir. Sonuçlar grafiklerle izlenebilir, ilgili kullanıcı ve taraflarla hemen paylaşılabilir.

• PG ve hedefler için kategoriler belirleyebilirsiniz. (genel, kurumsal, süreç, kişisel gibi)
• PG ve hedefleri belirleyebilirsiniz.
• PG ve hedefleri onaya sunabilirsiniz.
• PG ve hedefler bazında veri periyodu belirleyebilirsiniz.
• PG ve hedefler bazında veri giriş sorumlusu belirleyebilirsiniz.
• Veri giriş zamanlarını hatırlatabilirsiniz.
• Dış yazılımlardan veri alabilirsiniz.
• Dış nesnelerden veri alabilirsiniz(IoT)
• PG ve hedefleri takip edebilirsiniz.
• PG ve hedefleri grafikle izleyebilirsiniz (trend grafiği şeklinde).
• Hedeflere ulaşılamadığında, aksiyon ya da düzeltici faaliyet başlatabilirsiniz.
• İsteğe bağlı olarak; sistem ve/veya lokasyon bazında ayrı yetkilendirme yapabilirsiniz.
• Görüş isteyebilirsiniz.
• Kullanıcı bazlı görme ve indirme kısıtlaması yapabilirsiniz.
• Gerekli aşamalarda kullanıcıları E-posta ve/veya SMS ile bilgilendirebilirsiniz.
• Kullanıcılar bekleyen işlerini takip edebilir.
• Çeşitli Raporlar oluşturabilirsiniz (Hedefler ve Aksiyonlar Raporu, Performans göstergeleri raporu, Hedefler ve performans göstergeleri tablosu).

Top