Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Yönetimi Modülü

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Yönetimi Modülü

by Altasoft

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Yönetimi Modülü

Bu modül ile, uygun olmayan ürünleri (hammaddeler, yarı mamuller, mamuller, iadeler) kayıt altına alabilir, bunlarla ilgili ne yapılacağına karar verebilir, alınan kararları takip edilebilir ve maliyet takibi yapabilirsiniz.

• Uygunsuzluğu tanımlayabilme
• Ürün/Hizmet kategorisi bazında sorumlu belirleyebilme
• Ürün/hizmet adı ve miktarını takip edebilme
• Uygunsuzluk tanımları için fotoğraf,dosya, vb… ekleyebilme
• Uygun olmayan ürünler/hizmetler için gerekli aksiyonları/alt aksiyonları atayabilme
• Atanan aksiyonları otomatik hatırlatma ve hatırlatma sürelerini belirleyebilme
• Ürün/Hizmetleri dış yazılımlarla senkronize edebilme
• Uygun olmayan ürünleri/hizmetleri maliyetlendirme
• Uygun olmayan ürünleri/hizmetleri raporlama
• Karar uygulama sorumlusu atama
• İlgili kişileri bilgilendirme
• Karar için termin atama
• Kararın durumunu takip edebilme
• Uygun olmayan ürün formunu boş/dolu oluşturma
• Düzeltici faaliyet başlatma (Düzeltici Faaliyet Modülü le ilişkili)
• Ürün/Hizmet grubu tanımlama
• Kontrol Aşamaları tanımlama

Ekran Görüntüleri

Uygun olmayan ürünlerinizin kayıtlarını AltaSoft üzerinden tutabilmekte ve raporlayabilmektesiniz.

Modülü kullanıma alınmadan önce uygun olmayan ürünlerin hangi aşamalarda ortaya çıkabileceği ve bu ürünlerle ilgili alınabilecek kararlar sisteme tanımlanır. Bu bilgiler firmalara göre değişiklik gösterebileceği için bu firmalar bu tanımlamaları yaparak modülleri kendilerine göre özelleştirebilmektedir.

Ortaya çıkan hatalı ürünün hangi ürün grubuna ait olduğu, hangi aşamada ortaya çıktığı seçilir ve miktarı da belirtilerek kayıt tamamlanır.

Kayıt tamamlandığı anda o ürün grubuyla ilgili sorumlu kişiye bildirim gönderilmektedir. Sorumlu kişi yapmış olduğu inceleme sonrası hatalı ürün veya ürünlerle ilgili kararın girişini yapmakta ve sorumlu kişiyi belirlemektedir. Bu modüldeki kritik noktalardan bir tanesi de kalitesizlik maliyetlerinin tutulabilmesidir. Karar verici kişiler her hatalı ürün kaydı için kalitesizlik maliyetinin girişini yaptığında, bu kayıtlar daha sonra kuruluşlar tarafından veri olarak kullanılabilmektedir.

Tüm hatalı ürün kayıtlarıyla ilgili filtrelendirmeler yapılabilmekte ve otomatik olarak raporlandırılabilmektedir. Bu veriler kuruluşlara önemli iyileştirme kapıları açmaktadır. Uygun olmayan ürünlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top