Eğitim Yönetimi Modülü

Eğitim Yönetimi Modülü

by Altasoft

Eğitim Yönetimi Modülü

Bu modül ile, eğitim ihtiyaçlarını belirlenebilir, eğitim planlarını hazırlanabilirsiniz, on-line eğitimler ile ilişkilendirilebilirsiniz. Yeni versiyon ile kuruluşunuza özel Online Eğitimleri oluşturabilir ve çalışanlarınıza atayabilirsiniz. Online sınavlar yapabilirsiniz. Planlanan eğitimlerin takip edilmesi ve bu eğitimlere ait kayıtların katılımcı bazında tutulmasını sağlayabilirsiniz. Personel bazında hangi eğitimlerin aldığına dair liste oluşturabilirsiniz.

• Eğitim kategorileri ve eğitimleri tanımlayabilme
• Eğitim ihtiyaçlarını alabilme/belirleyebilme
• Eğitim planını onaya sunabilme
• Eğitim planı hazırlama ve takip edebilme
• Görev bazında eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme
• Eğitim odalarını oluşturma ve takip edebilme
• Eğitim organizasyonu yapabilme
• Kuruluşa özel Online Eğitim/sınav oluşturabilme
• Oluşturulan online eğitim/sınavları kullanıcılara atayabilme
• Kullanıcının online eğitimlerini/sınavlarını takip edebilme
• Eğitimlerin etkinlikleri izleme
• Eğitim kayıtlarını tutma
• Kişi, süreç, departman, eğitim bazında rapor alabilme
• Personel Eğitim katılım formlarını otomatik oluşturma

Ekran Görüntüleri

Top