Eğitim Yönetimi Modülü

Eğitim Yönetimi Modülü

by Altasoft

Kuruluşlarda eğitim ihtiyaçlarının toplanması, bu ihtiyaçların ortaya konularak taslak programın oluşturulması ve onaylanması exceller üzerinden yapıldığında yönetilmesi zor bir hal alır. Birde üzerine eğitimlerin verilmesi, organizasyonu, kimlerin katılacağının/katıldığının takip edilmesi, sertifikaların takibi, eğitim değerlendirmelerinin alınması ve katılımcıların eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ciddi bir organizasyon demek.

AltaSoft’un bu modülü ile; eğitim ihtiyaçlarını toplayabilir ve eğitim planlarını hazırlayabilirsiniz. Planlanan eğitimlerin organizasyonlarını (kimler katılacak-katıldı, eğitmen, tarih, vb…) ve bu eğitimlere ait kayıtların katılımcı bazında tutulmasını sağlayabilirsiniz. Personel bazında hangi eğitimlerin aldığına dair liste oluşturabilirsiniz. Eğitim anketlerini yazılım üzerinden yaptırabilirsiniz ve katılımcı değerlendirilmelerini de takip edebilirsiniz.

• Eğitim talebi alma
• Eğitim takvimi oluşturma
• Eğitim takvimi onaylama
• Eğitim organizasyon sorumlusu atama
• Kuruluşa özel eğitim değerlendirme anketi
• Personel eğitim takip listesi
• Eğitim maliyeti takibi
• Eğitime özel ekler yükleme
• Katılımcı sertifikasını ekleme
• Katılımcı sınav sonuçlarını ekleme
• Katılımcının değerlendirilmesi
• Eğitim kayıtlarını tutma
• Sistem bazında eğitim yöneticileri
• Eğitim hatırlatma
• Eğitim dönemleri belirleme
• Eğitim kategorileri ve eğitim tanımlama
• Onaylı eğitmen tanımlama
• Görev bazlı alınması gereken eğitimleri tanımlama
• Kullanıcı olmayan personel yönetimi
• Eğitim salonlarını belirleme
• e-posta ile bilgilendirme
• SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
• Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
• Raporlama (Eğitim Raporu, Eğitim anketi değerlendirme raporu, personelin aldığı eğitimler, kullanıcı performans raporu, Sistem performans raporu, Süreç/Departman performans raporu)

Ekran Görüntüleri

Top