Düzeltici Faaliyet Yönetimi Modülü

Düzeltici Faaliyet Yönetimi Modülü

by Altasoft

Yönetim sistemlerinin tamamı, uygunsuzlukların tekrarını önlemek için içerisinde düzeltici faaliyetleri barındırır. Düzeltici faaliyetler, sürekli iyileştirmenin en önemli araçlarından birisidir. AltaSoft’un bu modülü ile, düzeltici faaliyetlerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.
Açılan bütün düzeltici faaliyet istekleri, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından ele alınır. Yapılan düzeltici faaliyetler ve sonuçları, yetkiler çerçevesinde izlenir ve paylaşılır. Zaman ve mekandan bağımsız olarak yetkililer bir araya gelmeden hızlı bir şekilde uygunsuzlukların tekrarı önlenir, iyileştirmeler gerçekleşir ve kuruluşun verimliliğine katkı sağlar.

•Kullanıcı bazında “Düzeltici faaliyet başlatma yetkisi” ve “Düzeltici faaliyet alma yetkisi” tanımlayabilirsiniz.
•İsterseniz düzeltici faaliyet isteklerine ön onay ekleyebilirsiniz.
•Düzeltici faaliyet isteklerine doküman, fotoğraf, video gibi ekler yükleyebilirsiniz.
•Düzeltici faaliyetlere birden fazla aksiyon ve aksiyon sorumlusu atayabilirsiniz.
•İsterseniz kök nedenleri tanımlayabilirsiniz.
•Devam eden düzeltici faaliyetleri izleyebilirsiniz.
•Yaklaşan faaliyet zamanları için sorumluları otomatik uyarabilirsiniz.
•Düzeltici faaliyet takip ve kapatma yetkilerini tanımlayabilirsiniz.
•Diğer modüllerden düzeltici faaliyet başlatabilirsiniz. (tetkik yönetimi, şikayet yönetimi, hedeflerle yönetim, risk yönetimi modülleri gibi)
•Zamanında kapanmayan düzeltici faaliyetler için sorumluları uyarabilirsiniz.
•Düzeltici faaliyet maliyetlerini izleyebilirsiniz.
•Görüş isteyebilirsiniz.
•İsteğe bağlı olarak; sistem ve/veya lokasyon bazında ayrı yetkilendirme yapabilirsiniz.Kullanıcı bazlı görme ve indirme kısıtlaması yapabilirsiniz.
•Gerekli aşamalarda kullanıcıları E-posta ve/veya SMS ile bilgilendirebilirsiniz.
•Kullanıcılar bekleyen işlerini takip edebilir.
•Çeşitli Raporlar oluşturabilirsiniz (DF İsteği Formu, DF İstekleri Listesi, Kullanıcı Performans Raporu, Sistem Performans Raporu, Süreç / Departman Performans Raporu).

Ekran Görüntüleri

Düzeltici Faaliyet modülü ile döf taleplerinizi ve bu faaliyetlerle ilgili tüm aşamaları yönetebilirsiniz. Yetki vermiş olduğunuz kullanıcılar sistem üzerinden döf başlatılacak sürecin seçimini yaparak ve uygunsuzluk tanımlayarak döf talebi başlatabilmektedirler. İsteğe bağlı olarak kanıtlar da dosya olarak döf talebine eklenebilmektedir. Döf talebi başlatıldığı anda ilgili süreç sahibi email ile bilgilendirilmekte ayrıca faaliyet kullanıcının altasoft ekranında yer alan bildirimlerde gösterilmektedir. süreç sahibi gerekli faaliyetleri ve sorumlularını belirleyerek sistem üzerinden atamaları yapmaktadır. Tüm faaliyetler ve faaliyetler ile ilgili sorumluların notları ve ilerlemeleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Faaliyetler ve sorumluların notları doğrultusunda sistem üzerinden döfiler kapatılabilmekte ya da yeni döfiler açılabilmektedir.

Düzeltici faaliyetler farklı kriterlere göre listelenebilmekte, hangi aşamada oldukları listeden takip edilebilmektedir. Ayrıca döfi takip listesinin anlık güncel hali otomatik olarak indirilebilmektedir.

Düzeltici Faaliyet modülü ile döf formlarının ve takip listelerinin çıktılarının alınmasına gerek kalmamaktadır, bu aşamalarda yaşanan veri kayıpları ve israflar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca modülün kullanım kolaylığı ile iyileştirme çalışmalarına kuruluşun her çalışanı dahil edilebilmekte ve kayıplar minimuma indirilmektedir. İyileştirme faaliyetlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top