5S Yönetimi Modülü

5S Yönetimi Modülü

by Altasoft

Kuruluşlar; daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak kayıp ve israfı en aza indirebilir, iş güvenliğini artırabilir ve çalışanlarını motive edebiliriler. Bunu sağlamanın en etkili yolu; “5S” i kurum kültürüne dönüştürmekten geçer.
AltaSoft’ un 5S Yazılımı modülü ile; 5S faaliyetlerinizi sistematik ve etkili bir şekilde kurum kültürüne dönüştürebilisiniz. Bu yazılım 5S adımlarının tüm çalışanlar tarafından doğru algılanmasını, doğru uygulanmasını, tarafsız-adil denetlenmesini ve iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.

• “5S Kurulu” nu atayabilirsiniz.
• 5S bölgeleri oluşturabilirsiniz.
• Her 5S bölgesi için “Alan Sorumlusu” ve “5S Ekibi” atayabilirsiniz.
• Her 5S Bölgesine zorluk katsayısı verebilirsiniz.
• Mevcut durum fotoğraflarını yükleyebilirsiniz.
• Kırmızı etiketlerin kararı için sorumlu atayabilirsiniz.
• Kırmızı etiketleri ve kararları yönetebilirsiniz.
• Kırmızı alana gönderilen nesneleri izleyebilir ve yönetebilirsiniz (Kırmızı etiketli tüm nesneleri, görselleri
ile izleyebilirsiniz. Bir bölgede istenmeyen bir nesne, başka bir bölgede gerekli ise, nesne o bölgeye yönlendirilebilir).
• Önce-sonra fotoğrafları oluşturabilirsiniz.
• 5S aksiyonlarını takip edebilirsiniz
• Standartlaştırma ile ilgili dokümante bilgilerinizi ilişkilendirebilirsiniz.
• 5S tetkikçi havuzu oluşturabilirsiniz.
• Haftalık ve/veya aylık 5S tetkikleri planlayabilirsiniz.
• 5S tetkikleri için soru grupları oluşturabilirsiniz ve soru listeleri hazırlayabilirsiniz.
• 5S tetkiklerini AltaSoft üzerinden yürütebilir ve raporlayabilirsiniz
• Düzeltici faaliyetler ya da 8D başlatabilirsiniz.
• Kullanıcı bazlı görme ve indirme kısıtlaması yapabilirsiniz.
• Gerekli aşamalarda kullanıcıları E-posta ve/veya SMS ile bilgilendirebilirsiniz.
• Kullanıcılar bekleyen işlerini takip edebilir.
• Çeşitli raporlar oluşturabilirsiniz (5S Ekipleri listesi, 5S faaliyetlerine katılan çalışanlar listesi, Kırmızı etiket takip listesi, 5S tetkik raporu, 5S alanı tetkik performansı (grafikler ile her 5S alanının tetkik sonuçlarının trendi izlenir), 5S alanlarının tetkik sonuçlarının karşılaştırılması)

Top