Doküman Revizyon Talebi Nasıl İşleme Alınır ?

by Altasoft

Doküman Revizyon Talebi Nasıl İşleme Alınır ?

by Altasoft

by Altasoft

Artık bu pencerede değerlendirilen ve olumlu bulunan talep yönetim temsilcisi tarafından;
– Görüşe gönderilebilir, (Birden fazla kişi)
– Hazırlayana gönderebilir,
– Onaylayana gönderebilir.
Yönetim Temsilcisi Görüşe gönderilmesini isterse göndermek istediği kişi/kişilerin seçimini yapar ve Görüş notunu yazarak görüşe gönderir. Görüşü talep edilen kişiler görüşlerini yazılımda girene kadar süreç devam etmez. Ama yönetim temsilcisi bu sayfanın en sonunda beliren “Görüşten gelmeyenleri atla” tuşu ile görüş taleplerini iptal ederek Dokümanı onaylayana gönderebilir.
Görüş geçmişini sayfanın en üstündeki “Görüş Geçmişi” sekmesinden takip edebilirsiniz.
Yönetim Temsilcisi Hazırlayana göndermek isterse göndermek istediği kişinin seçimini yaparak hazırlayana gönderir. Hazırlayan kişi hazırladığı dosyayı yazılımda girene kadar süreç devam etmez.
Yönetim Temsilcisi, Görüşe veya hazırlayana göndermeden direk Onaylayana talebi gönderebilir.

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Talep Eden Doküman Revizyon talebinde bulunanın isim ve görev bilgileri yer alır.
Talep Tarihi Talep tarihi bilgisidir.
Talep Taslağı Talep eden tarafından yazılıma yüklenen dosyanın indirildiği veya ön izleme yapıldığı yerdir.
Doküman Adı Dokümanın mevcut adıdır. Yönetim Temsilcisi isterse bu adı burada veya ileriki süreçlerde değiştirebilir. Değiştirilen şekilde süreçte devam eder.
Doküman Türü Dokümanın türünün belirtildiği alandır.
Talep Taslağı Doküman revizyon talep eden tarafından yüklenmiş dokümandır.
Görüşe ve hazırlayana bu doküman gider.
Görüşe Gönderilsin mi? Görüşe gönderilip gönderilmeyeceğinin kararının verildiği yerdir.
Evet seçilirse Kime gönderileceği ve gönderilecek not yazma yeri çıkar.
Hayır seçilirse Hazırlayanın seçildiği menü ortaya çıkar. Evet seçilirse Hazırlayan kısmı çıkmaz. Sadece görüşe gönderilebilir.
Hazırlayana gitsin mi? Hazırlayana gönderilip gönderilmeyeceğinin kararının verildiği yerdir.
“Evet” seçilirse Doküman kontrol prosedürüne göre seçilecek kişinin belirlendiği alan ortaya çıkar.
“Hayır” seçilirse Onaylanın seçildiği alan ortaya çıkar.
Yeni Taslak Görüşe veya hazırlayana gönderilmemiş Doküman revizyon talebinde Yönetim temsilcisi dokümanda değişiklik yapıp Talebin bundan sonra işlemlerinde kullanılmak üzere Doküman yükleyebilir. İsteğe bağlıdır.
Onaylayan Doküman yayına alınırken seçilen kişinin bilgisinin çıkar. Değiştirilemez.
Devam Et – Kaydet İşlemi seçtikten sonra işleme göre ekran değiştiren tuştur.
Top