Yeni Doküman Talebi Nasıl İşleme Alınır?

by Altasoft

Yeni Doküman Talebi Nasıl İşleme Alınır?

by Altasoft

by Altasoft

yeni-dokuman-talebi-isleme-alma

Artık bu pencerede değerlendirilen ve olumlu bulunan talep yönetim temsilcisi tarafından;
– Görüşe gönderilebilir. (Birden fazla kişi)
– Onaylayana gönderebilir.
Yönetim Temsilcisi Görüşe gönderilmesini isterse göndermek istediği kişi/kişilerin seçimini yapar ve Görüş notunu yazarak görüşe gönderir. Görüşü talep edilen kişiler görüşlerini yazılımda girene kadar süreç devam etmez. Ama yönetim temsilcisi bu sayfanın en sonunda beliren “Görüşten gelmeyenleri atla” tuşu ile görüş taleplerini iptal ederek Dokümanı onaylayana gönderebilir.
Görüş geçmişini sayfanın en üstündeki “Görüş Geçmişi” sekmesinden takip edebilirsiniz.

yeni-dokuman-talebi-isleme-alma-2

 

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Talep Eden Yeni doküman talebinde bulunanın isim ve görev bilgileri yer alır.
Talep Tarihi Talep tarihi bilgisidir.
Talep Taslağı Talep eden tarafından yazılıma yüklenen dosyanın indirildiği veya ön izleme yapıldığı yerdir.
Doküman Adı Talep eden tarafından belirtilen doküman adıdır. Yönetim Temsilcisi isterse bu adı burada veya ileriki süreçlerde değiştirebilir. Değiştirilen şekilde süreçte devam eder.
Doküman Türü Dokümanın türünün seçildiği alandır.
Yeni Taslak Yönetim Temsilcisi Talep edenin orijinal dosyası yerine kendi düzenleyip yüklediği dokümanı sürece dahil edebilir.

Görüşe ve Onaya artık bu doküman gider.

Görüşe Gönderilsin mi? Görüşe gönderilip gönderilmeyeceğinin kararının verildiği yerdir.

Evet seçilirse Kime gönderileceği ve gönderilecek not yazma yeri çıkar.

Hayır seçilirse Onaylayanın seçildiği menü ortaya çıkar. Evet seçilirse Onaylayan kısmı çıkmaz. Sadece görüşe gönderilebilir.

 

Onaylayan Onaya göndereceğiniz kişinin seçiminin yapıldığı yerdir. Kuruluşunuzun doküman kontrol prosedürüne göre Onaylayanı seçmeniz gerekir.
Devam Et – Kaydet İşlemi seçtikten sonra işleme göre ekran değiştiren tuştur.
Top