Hedeflerle Yönetim Modülü

Hedeflerle Yönetim Modülü

by Altasoft

Bir kuruluşun toplam performansını süreçlerinin performansı belirler. Buradan hareketle, kuruluşlar genel hedeflerini belirlemeli ve bu hedefleri dikkate alarak her bir süreç için performans göstergelerini (PG – KPI) tanımlanmalıdır.

AltaSoft’ un hedefler ile yönetim modülü ile; bir kuruluşun genel hedefleri ve süreçlerinin performans göstergeleri (PG – KPI) daha hızlı ve daha kolay yönetilebilir. Sonuçlar grafiklerle izlenebilir, ilgili kullanıcı ve taraflarla hemen paylaşılabilir. Bu modül ile kişisel hedefleri tanımlamak ve izlemek de mümkündür.

• PG ve hedefler için kategoriler belirleme (genel, süreç, kişisel)
• PG ve hedefleri belirleme
• PG ve hedefleri onaya sunma
• PG ve hedefler bazında veri periyodu belirleme
• PG ve hedefler bazında veri giriş sorumlusu belirleme
• Veri giriş hatırlatma
• Dış yazılımlardan veri alma
• Dış nesnelerden veri alma (IoT)
• PG ve hedefleri takip etme
• PG ve hedefleri grafikle izleme (trend grafiği)
• Hedef bazında, aksiyon ya da düzeltici faaliyet başlatma
• Aksiyon ve veri giriş hatırlama
• Sistem bazında ayrı yetkilendirme (isteğe bağlı)
• Kullanıcı bazlı kısıtlama (görme)
• e-posta ile bilgilendirme
• SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
• Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
• Raporlar (Hedefler ve Aksiyonlar Raporu, Performans göstergeleri raporu, Hedefler ve performans göstergeleri tablosu)

Top