Düzeltici Faaliyet Yönetimi Modülü

Düzeltici Faaliyet Yönetimi Modülü

by Altasoft

Yönetim sistemlerinin tamamı, uygunsuzlukların tekrarını önlemek için içerisinde düzeltici faaliyetleri barındırır. Düzeltici faaliyetler sürekli iyileştirmenin en önemli araçlarından birisidir.

AltaSoft’un bu modül ile, düzeltici faaliyetlerinizi etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Açılan bütün düzeltici faaliyet istekleri yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından ele alınır. Yapılan faaliyetler ve sonuçlar yetkiler çerçevesinde izlenir ve paylaşılır. Zaman ve mekandan bağımsız olarak yetkililer bir araya gelmeden hızlı bir şekilde uygunsuzlukların tekrarı önlenir, iyileştirmeler gerçekleşir ve kusuluşun verimliliğine katkı sağlar.

•Düzeltici faaliyet başlatma yetkisi (kimden),
•Düzeltici faaliyet alma yetkisi (kime),
•Düzeltici faaliyet isteklerine ön onay (isteği bağlı),
•Düzeltici faaliyet isteklerine ekler yükleme,
•Düzeltici faaliyetleri tanımlama (çoklu),
•Kök nedenleri tanımlama (isteği bağlı)
•Düzeltici faaliyetlere sorumlu atama (çoklu),
•Düzeltici faaliyetleri izleme
•Yaklaşan faaliyet zamanları için sorumluları uyarma
•Düzeltici faaliyetleri takip etme ve kapatma (yetkilere göre)
•Düzeltici faaliyet isteklerini takip ve kapatma yetkisi aktarma
•Diğer modüllerden düzeltici faaliyet başlatma (tetkik, şikayet, risk, vb.)
•Zamanında kapanmayan faaliyetleri için sorumluları uyarma
•Düzeltici faaliyet maliyetlerini izleme
•Sistem bazında ayrı yetkilendirme (isteğe bağlı)
•Kullanıcı bazlı kısıtlama (görme ve indirme)
•e-posta ile bilgilendirme
•SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
•Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
•Raporlar (DF isteği formu, DF istekleri listesi, kullanıcı performans raporu, Sistem performans raporu, Süreç/Departman performans raporu)

Ekran Görüntüleri

Düzeltici Faaliyet modülü ile döf taleplerinizi ve bu faaliyetlerle ilgili tüm aşamaları yönetebilirsiniz. Yetki vermiş olduğunuz kullanıcılar sistem üzerinden döf başlatılacak sürecin seçimini yaparak ve uygunsuzluk tanımlayarak döf talebi başlatabilmektedirler. İsteğe bağlı olarak kanıtlar da dosya olarak döf talebine eklenebilmektedir. Döf talebi başlatıldığı anda ilgili süreç sahibi email ile bilgilendirilmekte ayrıca faaliyet kullanıcının altasoft ekranında yer alan bildirimlerde gösterilmektedir. süreç sahibi gerekli faaliyetleri ve sorumlularını belirleyerek sistem üzerinden atamaları yapmaktadır. Tüm faaliyetler ve faaliyetler ile ilgili sorumluların notları ve ilerlemeleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Faaliyetler ve sorumluların notları doğrultusunda sistem üzerinden döfiler kapatılabilmekte ya da yeni döfiler açılabilmektedir.

Düzeltici faaliyetler farklı kriterlere göre listelenebilmekte, hangi aşamada oldukları listeden takip edilebilmektedir. Ayrıca döfi takip listesinin anlık güncel hali otomatik olarak indirilebilmektedir.

Düzeltici Faaliyet modülü ile döf formlarının ve takip listelerinin çıktılarının alınmasına gerek kalmamaktadır, bu aşamalarda yaşanan veri kayıpları ve israflar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca modülün kullanım kolaylığı ile iyileştirme çalışmalarına kuruluşun her çalışanı dahil edilebilmekte ve kayıplar minimuma indirilmektedir. İyileştirme faaliyetlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top