5S Yönetimi Modülü

5S Yönetimi Modülü

by Altasoft

• 5S tetkikçi havuzu
• 5S kurulu (başkan, üyeler, raportör)(sistem bazlı)
• 5S tetkik soru grupları
• 5S tetkik soru listeleri ve soruları belirleme
• 5S dokümantasyonu (Doküman modülü ile ilişkili)
• 5S bölgeleri oluşturma
• 5S ekipleri atama
• 5S adımlarının takibi
• Önce-sonra fotoğraflarının takibi
• 5S ile ilgili aksiyon alma ve takibi
• 5S günlük, haftalık tetkiklerinin yapılması
• 5S tetkiklerini planlama
• 5S tetkiklerini gerçekleştirme (soru listesi ile)
• 5S tetkiklerini raporlama
• Düzeltici faaliyet başlatma (DF Modülü ile ilişkili)
• e-posta ile bilgilendirme
• SMS ile bilgilendirme (isteğe bağlı)
• Kullanıcının bekleyen işlerinde görünme
• Raporlama (5S tetkik raporu (günlük, haftalık,tetkik), Kullanıcı performans raporu, Sistem performans raporu, Süreç/Departman performans raporu)

Top