Doküman Revizyon Talebi Ön Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

by Altasoft

Doküman Revizyon Talebi Ön Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

by Altasoft

by Altasoft

yeni-dokuman-talebi-on-degerlendirmesi

Doküman Revizyon talebi anasayfa da “İşlem Bekleyen” dokümanlarda görülür. İnceleye basarak bu pencereye ulaşırız. Bu pencere Yönetim Temsilcisinin gelen talebi ilk değerlendirdiği ve talebin işlemlere devam edip etmeyeceğine karar verdiği penceredir. Yönetim temsilcisi gelen talebi kabul edebilir veya talebi geri çevirerek talep edene gerekli açıklamayı yapar.

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Talep Eden Doküman Revizyon talebinde bulunanın isim ve görev bilgileri yer alır.
Talep Tarihi Talep tarihi bilgisidir.
Talep Notu Talep eden tarafından doküman revizyon talebinin nedeninin yazıldığı notu gösterir.
Doküman Adı Dokümanın mevcut adıdır.
Dosya Talep eden tarafından yazılıma yüklenen dosyanın indirildiği veya ön izleme yapıldığı yerdir. (Dosya yüklendiği zaman görünür)
İşlem

Yönetim temsilcisinin kararını belirttiği yerdir.
Talebi işleme al: Bir sonraki aşamaya alır.Talebi geri çevir: Talebi geri çevirerek talebi reddettiğinizi belirtir.

Devam Et – Kaydet İşleme devam etmenizi sağlayan tuştur.
Top